הפקולטה למדעי הטבע מעגנת בתוכה מספר יחידות ומרכזי שירות המאפשרים לחוקרים באוניברסיטה (וגם לחוקרים ממוסדות אחרים) לשפר את המחקר הנעשה בכלים מתקדמים ועל ידי שירות של מומחים בתחומים שונים.

סגירת תפריט