היחידה לאנליטיקה וכרומטוגרפיה

צוות היחידה

ראש אקדמי ליחידה: ד"ר מיקי קוזלוב
טל: 04-8288996
דואר אלקטרוני : kosloff@univ.haifa.ac.il

מנהלת היחידה: ד"ר מירב אביטל שחם
טל:  04-8287103 (7103)
משרד: חדר 146, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : mavitals@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

יחידת החלבונים נמצאת במתחם 146 בבניין הרב תכליתי

About the Analytical and chromatography unit

Our analytical facility includes

three AKTA FPLC systems (GE) for protein purification

UPLC

HPLC ( Waters)  for separation, identification, and quantification of the compounds that are present in a sample and a cell homogenizer – Continuous Flow CF1 (Constant systems).