היחידה לשירותי מיקרוסקופיה

צוות היחידה

ראש אקדמי ליחידה –  מיקרוסקופי אור: ד"ר דלית ברקן
טל: 04-8280761
דואר אלקטרוני : dbarkan@univ.haifa.ac.il

ראש אקדמי ליחידה – מיקרוסקופ אלקטרוני: ד"ר טלי מס
טל: 04-8288977 
דואר אלקטרוני : tmass@univ.haifa.ac.il

מנהל היחידה: ד"ר בוריס שקלר
טל:  04-8280794 (7094)
משרד: חדר 148א, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : bshklyar@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

היחידה למיקרוסקופיה נמצאת בחדר 148 בבניין הרב תכליתי