שירותי מעבדה

צוות היחידה

מנהל יחידת המעבדות והמערך הטכנולוגי : יאיר גלבוע בלכסן
טל:  04-8288404 (8404)
משרד: חדר 5039, בניין רבין
דואר אלקטרוני : yair@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

אנשי הצוות יושבים בשני מתחמים- האחד במעבדות רבין בקומה חמש והשני ליד מתחם מעבדות א' בבניין הרב תכליתי.