אשכול מחשבים (HPC)

צוות היחידה

ראש אקדמי ליחידה: ד"ר איל פריבמן
טל: 054-522488
דואר אלקטרוני : eprivman@univ.haifa.ac.il

אחראי מערכת:  איגור צ'בוטר
טל:  04-8288994 (8994)
משרד: חדר M-04, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : ichebotar@univ.haifa.ac.il