ברכות חמות לזוכים במענקי המחקר השונים

קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (GIF).
ד"ר טלי מס – החוג לביולוגיה ימית

משרד המדע – צרפת
פרופ' שלמה וגנר – חוג סגול לנוירוביולוגיה
פרופ' רפי למפרכט – חוג סגול לנוירוביולוגיה

משרד המדע – פורטוגל
ד"ר רועי דיאמנט – החוג לטכנולוגיות ימיות על שם האטר

משרד הבטחון – ישראל
פרופ' דן צ'רנוב וד"ר אביעד 
שיינין – החוג לביולוגיה ימית

אוניברסיטת הונג-קונג למדע וטכנולוגיה
פרופ' דן צ'רנוב וד"ר דלית מירון – החוג לביולוגיה ימית
פרופ' דן צ'רנוב וד"ר דני מוריק – החוג לביולוגיה ימית