היחידה לשירותי ביואינפורמטיקה

צוות היחידה

ראש אקדמי ליחידה: ד"ר דניאל שר
טל: 04-824000
דואר אלקטרוני : dsher@univ.haifa.ac.il

מנהלת היחידה: ד"ר מיה ללזר
טל:  04-8240000 (0000)
משרד: חדר 194, בניין רב תכליתי
דואר אלקטרוני : mlalzar@univ.haifa.ac.il

מיקום היחידה

היחידה למיקרוסקופיה נמצאת בחדר 194 בבניין הרב תכליתי

סגירת תפריט