בתי חיות

צוות היחידה

יו"ר ועדת אתיקה מוסדית: פרופ' שלמה וגנר
טל: 04-8288773
דואר אלקטרוני : swagner1@univ.haifa.ac.il

מנהל בתי החיות ווטרינר מוסדי: ד"ר ברק כרמי
טל:  04-8249761 (3761)
משרד: חדר 5034, בניין רבין
דואר אלקטרוני : bcarmi@univ.haifa.ac.il

סגנית מנהל בתי החיות : ד"ר קורינה דולינגר
טל:  04-8249761 (3761)
משרד: חדר 5034, בניין רבין
דואר אלקטרוני : cdollingh@univ.haifa.ac.il