ברכות חמות לפרופ' הילה טולדנו על קבלת דרגת פרופסור חבר וקביעות באוניברסיטה.