קבלת דרגה – פרופ' ולדימיר חיניץ

ברכות חמות לפרופ' ולדימיר חיניץ על קבלת דרגת פרופסור מן המניין.