ברכות לד"ר טלי מס מהחוג לביולוגיה ימית על זכיתה במענק המחקר של קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (GIF).