ברכות חמות לזוכים במענק המחקר
U.S-Israel Binational Science Foundation – BSF

רשימת הזוכים:

פרופ' גל ריכטר לוין – חוג סגול לנוירוביולוגיה

פרופ' שלמה וגנר – חוג סגול לנוירוביולוגיה

ד"ר תמר לוטן – החוג לביולוגיה ימית