ברכות חמות לפרופ' שגיא שניר על קבלת דרגת פרופסור מן המניין.