ברכות חמות לפרופ' עדי ליבנת על קבלת דרגת פרופסור חבר עם קביעות בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.