ברכות חמות לפרופ' ניר ספיר על קבלת דרגת פרופסור חבר וקביעות באוניברסיטה.