ברכות חמות לפרופ' רפי למפרכט על קבלת דרגת פרופסור מן המניין.