ברכות חמות לפרופ' תמר לוטן על קבלת דרגת פרופסור חבר.