ברכות חמות לפרופ' חנוך קפצן על קבלת דרגת פרופסור חבר.

סגירת תפריט