ברכות חמות לפרופ' גיל רילוב על קבלת דרגת פרופסור חבר.