ברכות חמות לפרופ' אלה פיק על קבלת דרגת פרופסור חבר.