ברכות חמות לד"ר עמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה, עם קבלת דרגת מרצה בכיר עם קביעות.