ברכות לפרופ' עמירם אריאל על בחירתו לנשיא העמותה הישראלית לאימונולוגיה .

אתר האינטרנט של העמותה