ברכות לפרופ' גלעד ליפשיץ על בחירתו כחבר בועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים של הות"ת.