ברכות לד"ר שני שטרן מחוג סגול לנוירוביולוגיה  על קבלת מענק צוקרמן לחבר סגל אקדמי בשם אוניברסיטת חיפה